ELS DIVORCIS DISMINUEIXEN UN 2,7 % EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2016

JutjatsReusLes demandes de dissolució matrimonial disminueixen un 2,7 % en el segon trimestre de l’any

  • Disminueixen els demandes consensuades i es mantenen les dissolucions contencioses.
  • Canàries i la Comunitat Valenciana registren el major nombre de demandes de dissolució matrimonial per cada mil habitants. La xifra més baixa es dóna a Castella i Lleó i Aragó.

En el segon trimestre de 2016 el número de demandes de dissolucions matrimonials, separacions i divorcis, ha mostrat una disminució del 2,7%  respecte a igual trimestre de 2015,  segons les dades recollides pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial.

Les demandes de dissolucions consensuades han disminuït en un 3,9%  les relatives a divorcis i un 13,7% les referents a separacions. S’han presentat 18.842 demandes de divorci de mutu acord i 1.061 de separacions consensuades.

Pel contrari, les dissolucions contencioses s’han mantingut estables. En el segon trimestre de 2016 s’han presentat 13.003 demandes de divorci contenciosos, enfront a les 13.004 presentades en el mateix trimestre de 2015. Així mateix es van presentar 515 demandes de separació contenciosa, un 0,6% més que l’any anterior.

El número de demandes de nul·litat, 46, ha  estat un 8% inferior al segon trimestre de 2015.

Posant en relació a les demandes de dissolució matrimonials amb la població a 1 de gener de 2016 trobem el major número de demandes de dissolució per cada 1.000 habitants s’ha donat a la C. Valenciana, 0,82; seguides de Canàries, 0,81; Illes Balears, 0,80;  Catalunya, 0,78; Múrcia, 0,75; i  Andalusia,  0,74. Totes superen la mitjana nacional de 0,72.  Pel contrari, les més baixes, s’han donat a Castilla i Lleó, 0,51;  Aragó, 0,59; i Extremadura i La Rioja, 0,61.

Procediments de modificació de mesures en processos de separació i divorci i de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials

A diferència de l’observat en el primer trimestre, on tots aquests procediments van mostrar disminucions interanuals,  en el segon trimestre de 2016 per tots ells s’han observat increments respecte al segon trimestre de 2015.

En el segon trimestre de 2016 s’han iniciat 3.032 procediments de modificació de mesures consensuades, un 14,7% més que en el mateix trimestre de 2015.  Les 9.802 demandes de modificacions de mesures no consensuades, també signifiquen un increment, del 4,5%, respecte a l’any anterior.

Per als procediments de guàrdia, custòdia i aliments de fills  o matrimonials s’han presentat 5.381 demandes de consensuades, amb un increment del 10.9%.   De no consensuades s’han presentat 7.936 demandes, amb un increment del 6,2%.

This entry was posted in Noticies and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply