EL NÚMERO DE LLANÇAMENTS PRACTICATS CAU UN 1,9% EN EL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY

  • La xifra de llançaments experimenta descens superiors al 10 % a Castella-La Manxa, Madrid, Navarra i La Rioja.
  • Les execucions hipotecàries iniciades baixen un 17,4 per cent respecte el segon trimestre de 2015, al passar de 17.414 a 14.380.

El número de llançaments practicats en el segon trimestre de 2016  va experimentar un descens de l’1,9 per cent respecte al mateix període de l’any anterior, al passar de 18.739 a 18.391, segons l’informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial ha fet públic avui.

La xifra de llançaments practicats ha tingut reduccions superiors al deu per cent a Castella la Manxa, Madrid, Navarra i La Rioja. Els llançaments afecten a diversos tipus d’immobles, no només a vivendes i, en el cas d’aquestes, no només a vivenda habitual.

El 53,9 % dels llançaments -9.909- va ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), mentre que altres 7.741 –el 42,1 %- es van derivar d’execucions hipotecàries i els 741 restants van obeir a altres causes.

Els llançaments per impagament de lloguer van experimentar un increment del 0,5 %, mentre que els derivats d’execucions hipotecàries van baixar el  4,7 %.

Catalunya –amb 4.145, el 22,5 % del total nacional- va ser la Comunitat Autònoma on es van practicar més llançaments en el segon trimestre de l’any, seguida per Andalusia amb 3.007, i la Comunitat Valenciana, amb 2.901. Aquests tres territoris van sumar més de la meitat –el 54,7 %- de tots els llançaments practicats a Espanya en aquest período.

Atenent només als llançaments conseqüència de procediments derivats de la LAU, la classificació l’encapçala també Catalunya, amb 2.636; seguida de Madrid, amb 1.285; Andalusia, amb 1.269; i la Comunitat Valenciana, amb 1.239. Pel que fa als resultats d’execucions hipotecàries, Andalusia està al capdavant, amb 1.611, seguida per  la Comunitat Valenciana, amb 1.589; i Catalunya, amb 1.306.

L’informe inclou també el número de llançaments sol·licitats als serveis comuns de notificacions i embargaments, tot i que amb l’advertència que aquest servei no existeix en tots els partits judicials, pel que la dada permet mesurar l’evolució, però no indica valors absoluts. A més, el fet que un llançament sigui sol·licitat al servei comú no suposa que aquest l’hagi executat.

Amb aquestes premisses, les dades disponibles reflecteixen que el numero de llançaments sol·licitats als serveix comuns en el segon trimestre de 2016 va ser de 19.461, un 5,9 % més que en el mateix període de l’any anterior. D’aquests, 11.843 van acabar amb compliment positiu, el que representa un descens habitual del 0,9 %.

Les execucions hipotecàries baixen un 17,4 per cent

El número d’ execucions hipotecàries iniciades en el segon trimestre de 2016 va ser de 14.380, el que representa una descens del 17,4 per cent respecte a les 17.414 presentades en el mateix trimestre de 2015.

El descens en les execucions hipotecàries presentades es va produir en totes les Comunitats Autònomes excepte a Astúries, Catalunya, el País Basc i La Rioja.

Per territoris, las execucions hipotecàries presentades a Andalusia –amb 3.491, el 24,3 % del total nacional-, Catalunya –amb 3.046, el 21,2%- i la Comunitat Valenciana -amb 2.056, el 14,3%-, representen més del 60 % de les iniciades a tot Espanya.

Consulti les dades estadístiques corresponents al segon trimestre de 2016 i les sèries complertes des del 2007 en el següent enllaç:

This entry was posted in Noticies and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply