EL COL.LEGI D’ADVOCATS DE REUS DEMANA A LA DEFENSORA DEL POBLE QUE PRESENTI RECURS D’INCONSTITUCIONAL CONTRA LES TAXES

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, tenint en compte la greu situació de l’Administració de Justícia, la vulneració de l’article 24 de la Constitució que representa la nova Llei de Taxes, així com, les reformes en la tramitació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ha pres els següents acords. Veure els acords

This entry was posted in Noticies and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.