DESCENDEIXEN LES SEPARACIONS I ELS DIVORCIS EN EL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY

En el tercer trimestre de 2016 el número de demandes de dissolucions matrimonials ha mostrat una disminució del 9,2% respecte a igual trimestre de 2015, segons les dades recollides pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial.

Només les separacions no consensuades han mostrat un lleu increment respecte el tercer trimestre de 20154. Les 400 demandes de separació no consensuada són un 1,3% més que les de l’any anterior. Pel contrari, les 816 demandes de separació consensuada són un 17,3% menys; les 9.325 de divorci no consensuat, un 7% menys; i les 13.660 de divorci de mutu acord, un 10,4% menys.

El número de demandes de nul·litat, 34, ha estat un 27,7% inferior al tercer trimestre de 2015.

Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial amb la població a 1 de gener de 2016 veiem que el major número de demandes de dissolucions per cada 1.000 habitants ha tingut lloc a Canàries, 0,65; seguida de la Comunitat Valenciana, 0,61; Catalunya, 0,58; Astúries, 0,56; Illes Balears, 0,55; Andalusia i La Rioja, 0,54. Totes superen la mitjana nacional de 0,52.  Pel contrario, les més baixes, s’han donat a Navarra, 0,36; Castella i Lleó i País Basc, 0,37.

This entry was posted in Noticies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply