Clàusula de consentiment

2.1 Clàusula de consentiment formulari Web

Textos Legals Versió 1 05-2017
Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1- [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la “Agencia Española de Protección de Datos”, del que és responsable ATRES SERVEIS, S.C.P.P. -A3 ADVOCATS-, [d’ara endavant A3 ADVOCATS], amb domicili social a: Avinguda Marià Fortuny, 87 2na Planta 43203 REUS, NIF J55550420, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2638, Foli 138, Full T43113, Inscripció 1ra, E-mail info@atresadvocats.com, amb la finalitat d’ atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@atresadvocats.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”, o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

A3 ADVOCATS es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Avinguda Marià Fortuny, 87 2na Planta 43203 REUS, o a través de correu electrònic a info@atresadvocats.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és A3 ADVOCATS propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet atresadvocats.com es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.

Comments are closed.